Categorías
Historia

Prisciliano, un heresiarca na Gallaecia

No ano 395 o emperador Teodosio O Grande dividiu o Imperio Romano entre os seus dous fillos. Foi o punto culminante da crise social, espiritual e política que sufría o Imperio. Un dos eixes deses conflitos espirituais foi a herexía de Prisciliano dentro dunha igrexa que todavía non se consolidara.

Categorías
Historia

A batalla da fraga de Teutoburgo

Se pensamos en batallas que mudaron o rumbo da historia, viránnos á cabeza Waterloo, Termópilas, Normandía ou Stalingrado. Un feixe de nomes entre os que é probábel que non estea Teutoburgo. E, sen embargo, foi unha das máis decisivas da Antigüidade.